Μαλαγουζιά Ασσύρτικο Κτήμα Ζαφειράκης.jpg

Μαλαγουζιά
Ασσύρτικο

Be a member of our Wine Club and enjoy:

  • Privileged access to Private Events

  • Exclusive access to our Limited Gold Collection of vintage wines

JOIN HERE